Wulandari, G. “Pemerolehan Bahasa: Kajian Aspek Fonologi Pada Anak Usia 2-2,3 Tahun”. Imajeri : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Vol. 2, no. 2, Mar. 2020, pp. 129-36, doi:10.29405/imj.v2i2.63.