WULANDARI, G. Pemerolehan Bahasa: Kajian Aspek Fonologi Pada Anak Usia 2-2,3 Tahun. Imajeri : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, v. 2, n. 2, p. 129-136, 16 mar. 2020.